Χτισίματα μπατικα και δρομικά σε μια πολύ όμορφη μονοκατοικία.

Η εταιρεία μας συμμετείχε με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό σε ένα ακόμα σημαντικό έργο κατασκευής μιας μονοκατοικίας. Σε αυτήν την περίπτωση, εφαρμόσαμε τόσο τη μπατική όσο και τη δρομική μέθοδο κατασκευής των τοίχων, με αποτέλεσμα ένα εντυπωσιακό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Η μπατική και η δρομική είναι δύο από τις πιο γνωστές και ευρέως αποδεκτές μεθόδους κατασκευής τοίχων. Η δρομική μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως για τους εσωτερικούς τοίχους του σπιτιού ενώ η μπατική είναι κατάλληλη για τους εξωτερικούς.

Η συνδυασμένη χρήση της μπατικής και δρομικής κατασκευής τοίχων συνέβαλε στη δημιουργία ενός εξαιρετικά εντυπωσιακού αποτελέσματος που προσφέρει τόσο λειτουργικότητα όσο και αισθητική ικανοποίηση. Η οικοδομή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και προσφέρει έναν χώρο που συνδυάζει την ποιότητα, την αισθητική και την λειτουργικότητα.

Η εταιρείας μας διαθέτει 30 χρόνια εμπειρίας σε μονώσεις, θερμοπρόσοψη, επιχρίσματα, χτισίματα, σκυροδέματα και λοιπές οικοδομικές εργασίες και προσπαθούμε πάντα να δημιουργούμε έργα υψηλών προδιαγραφών.